Om Senex

Senex

kor med orkester

  • Senex er et sangkor med orkester for sang glade voksne, med røtter tilbake til 1979. Koret ble etablert som et TenSing kor under navnet "Rock". Koret hadde den gang sine røtter blant ungdom i Kvernevik, og etter mange kjekke år gikk koret over i historien på slutten av 80-tallet.

 

  • Etterhvert ønsket noen av de tidligere medlemmene i Rock å ta opp igjen gamle kunster, og etablerte voksenkoret Senex i 1990. På denne måten kunne man markere røttene fra TenSing-tiden, men likevel være et kor for voksne.

 

  • Musikkanlegget fra TenSing-tiden ble overtatt og videreført til Senex og har gjennom iherdig dugnad og innsats fra enkeltpersoner blitt bygget opp til et meget moderne og stort anlegg, og leies ofte ut til andre arrangementer. Da under navnet ROCK PA. Ved forespørsel på utleie ta gjerne kontakt med vår teknisk ansvarlige Jan Helge Egge via e-post eller mobil, se siden "Kontakt¨.

 

  • Senex er et blandakor m/orkester som består av rundt 30 personer. Aldersgrensen er 20 år og det stilles krav til sangferdigheter gjennom opptaksprøve. Vi øver 3 timer hver mandag i Kvernevik og repertoaret inneholder rock, pop og gospel .

 

  • Vi synger på rundt 5 arrangementer hvert år, og har selv arrangert større konserter hvor vi korer for kjente artister. Så langt har vi sunget med Jørn Hoel, Rita Eriksen og Vidar Johnsen i Sunde kirke. Kirken tar rundt 600 mennesker og hver konsert vi har hatt har vært utsolgt.

 

  • Vi har fokus på entusiasme, likeverd, sangglede og et godt miljø. Vårt slagord er som vi synger i en av våre sanger "Vi trenger hverandre".